INSTYTUT ZAPRASZA na następujące szkolenia, dotyczące tematyki:

a) Wspieranie zdrowia i dobrostanu swojego i firmy

b) Zarządzanie sobą 

c) Od własnej historii do własnego biznesu

d) Od małej dziewczynki do dojrzałej kobiety - warsztaty rozwoju dla kobiet

e) Samorozwój - naucz się podążać z życiem

f) Szkoła życia

g) Szkoła emocji

h) Twoja duchowa droga - jak odnależć misję życia

INSTYTUT ZAPRASZA także NA UNIKALNY cykliczny KURS "LIDERA JUTRA", bazując na psychosyntezie, dla nauczenia się zarządzania sobą, szczególnie w czasach zmiany i kryzysów, w jakich żyjemy obecnie. Trwają obecnie ZAPISY. Kurs odbywa się w formie korespondencyjnej. Jeśli zbierze się odpowiednia grupa, może być też kursem stacjonarnym.


Rekomendacje 

po krótkich warsztatach:

"Nie znam Pani, ale podskórnie czuję bardzo silną więź, jaka może nas łączyć. Również jak Pani mam ordery i traumatyczne doświadczenia. Jestem nowonarodzona, patrzę na niebo i gwiazdy, jestem w podróży życia, w kierunku przeze mnie obranym.

Pani Ewo. Czuję, że zasiała Pani we mnie nadzieję, umocniła Pani we mnie wiarę w sens i głębokość mego istnienia. Chcę wyrazić swą radość i potrzebę tego, co Pani czyni dla mnie. Bardzo dziękuję za przesłanie bardzo potrzebnej mi energii i umocnienia wiary w moje możliwości i prawa bycia sobą."

Anna B.

Po 5 miesiącach pracy:

Mam wrażenie, że zmieniam swoje życie w sposób faktyczny, a nie pozorny. Staję się tą osobą, którą chciałam się stać. Mam nieustanne poczucie stawania się. ... Bycie z wewnętrznym dzieckiem jest sprawą naturalną. Przedtem byłam "niedzielnym" rodzicem, który ma nieustannie zadowalać dziecko. Teraz po prostu z nim jestem. To daje niesamowite efekty w ciele. Ćwiczenia mentalne uruchomiły we mnie potrzebę ruchu i zaczęłam to stosować. Ciało jest obecnie lekkie i sprężyste. To cieszy. ..

Dorota S.

KURSY I SZKOLENIA:

Szkolenia są najczęściej przygotowywane „na zamówienie” – „szyte na miarę” . Są unikalne, gdyż bazują na technikach psychosyntezy menadżerskiej i organizacyjnej. Mogą być one traktowane jako niezależne (pojedyncze) lub połączone ze sobą (cykliczne).

Przykładowo: w skład cyklu mogą wejść następujące warsztaty.

Oto one:

 1. Zdrowie dla wszystkich - kreowanie zmiany w podejściu do zdrowia i rozwoju
 2. Wewnętrzny rozwój lidera do odpowiedzialności za zdrowie, dla sensu i znaczenia
 3. Budowanie zintegrowanego systemu na rzecz zdrowia dla rozwiązywania potrzeb człowieka i świata

Szkolenia oraz doradztwo (coaching) zawierają zarówno podejście indywidualne do wspierania zdrowia, poprzez uruchamianie umiejętności osobistych, w tym panowania nad emocjami i walki ze stresem czy wypaleniem zawodowym; jak i społeczne – poprzez włączenie swych talentów do samorealizacji siebie jak i misji organizacji.

W tej sprawie proszę kontaktować się bezpośrednio telefonicznie lub emailowo.

Szkolenia oraz doradztwo (coaching) zawierają zarówno podejście indywidualne do wspierania zdrowia, poprzez uruchamianie umiejętności osobistych, w tym panowania nad emocjami i walki ze stresem czy wypaleniem zawodowym; jak i społeczne – poprzez włączenie swych talentów do samorealizacji siebie jak i misji organizacji.

INSTYTUT POLECA TAKŻE WARSZTATY DLA KOBIET (W TYM 50+):

KIM JESTEM jako kobieta i jaki jest sens mojego życia

Pozwala zrobić "remanent", aby rozpocząć fascynującą podróż w głąb siebie, dla odkrycia swej istoty i wzorca zdrowia. 

Unikalne cykliczne weekendowe warsztaty poszerzające obraz siebie, swego zdrowia, decyzji i wyborów oraz wyrażania siebie w świecie. Każdy kolejny warsztat pozwala na pogłębianie swego zrozumienia, dla odkrycia głębi swej tożsamości - kim naprawdę jestem jako kobieta i dokąd zmierzam dla realizacji w pełni siebie - prowadząc do SYNTEZY (psychosyntezy wieku). Pierwszy warsztat z cyklu, pozwalający na dokonanie inwentaryzacji - gdzie jestem teraz? 

Kursy mogą prowadzić do uzyskania certyfikacji: DORADCA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I ZDROWIA KOBIETY, wydanego przez Instytut Psychosyntezy 

DLA KOGO: Kobiet gotowych na wyzwania i odkrycie własnej prawdy, pragnących zrozumieć siebie lepiej, dedykowanych własnemu rozwojowi, oraz wykorzystaniu tych darów dla świata 

CO JEST NIEZBĘDNE: notatnik, długopis, kredki, nożyczki, blok rysunkowy 

Ilość uczestniczek: max 15, minimalnie 8

Czas trwania: 2 dni (16 godz. lekc.) (Dzień 580 zł, kolejny 400 zł)

Koszt II dni: 850 zł.  

UWAGI:

Zniżki są udzielane przy przystąpieniu do kursu tematycznego (cyklicznego) i uczestnictwa w kolejnym kursie. Ewentualnie możliwość uzgadniania ceny w zależności od wielkości grupy. Dotyczy to wszystkich kursów 2-dniowych. 

KOBIETA – INSTRUKCJA OBSŁUGI SIEBIE 

Kurs autorski oparty o opublikowane materiały edukacyjne w postaci książki BYĆ KOBIETĄ - instrukcja obsługi siebie - w 2003 roku 

Program bazujący na własnym doświadczeniu życiowym i nauczeniu się zarządzania sobą, aby potem móc zarządzać innymi. Unikalny warsztat w oparciu o zasadę psychosyntezy "gdy coś przychodzi na czas - jest to edukacja; gdy za późno - to terapia". Prowadzony przez pionierkę psychosyntezy w Polsce w medycynie - edukacji psychosomatycznej, pedagogice zdrowia, a przede wszystkim w promocji własnego zdrowia i jego regeneracji oraz harmonizowania rozwoju. Warsztat jest częścią cyklicznego programu, odbywającego się w systemie kształcenia i samokształcenia dla uzyskania kwalifikacji doradcy/trenera 

KOBIETA- Zdrowie – nowa odsłona 

Dotychczasowe myślenie o zdrowiu jest fragmentaryczne i dotyczy tylko jego fizycznego wymiaru. Zdrowie to jednak znacznie więcej. Ten kurs poszerza zrozumienie zdrowia w wielu jego wymiarach.

Unikalny cykliczny kurs warsztatowy pozwalający zrozumieć wzorzec zdrowia, który został "zakopany" w nas i potrzebuje jego odkrycia dla zrozumienia funkcjonowania swego organizmu.

Co dają warsztaty?:

 1. zrozumienie, że ciało zawiera wszystko, co potrzeba do zdrowia i choroby
 2. bycia świadomym ciała, umysłu, emocji i ducha w byciu zdrowym i wyzdrowieniu/uzdrawianiu/leczeniu
 3. unikalne metody dotarcia do wzorców choroby w sposobie myślenia o sobie i reagowania na okoliczności i możliwości ich odkodowania
 4. lepsze zrozumienie siebie oraz motywów i wzorców swego postępowania prowadzących do zdrowia lub choroby, jak i głębokiego poczucia roli pozytywnego myślenia każdego dnia dla zdrowia swego i otoczenia
 5. dotarcie do i różnicowanie swych „kodów zdrowia i choroby” i uczenie się dokonywania zdrowych wyborów stylu życia wspierającego zdrowie. (sens zdrowia i życia)
 6. docieranie do i przestawienie swego stylu na działanie z pozycji „mocy w sobie”, a nie słabości i obaw.
 7. większe poleganie na sobie niż na zewnętrznych autorytetach, co się we mnie dzieje i dlaczego oraz co z tym mogę zrobić
 8. pełniejszy sens zdrowia i życia

 9. obudzenie swych zdolności do samoregulacji i uzdrawiania siebie
 10. nauczenie się technik samopomocy w każdej życiowej sytuacji i chwili, aby radzić sobie i najbliższym w sytuacjach doraźnych i długoterminowych.

KOBIETY – DROGA DO ZDROWIA. Przywracanie wewnętrznego dobrostanu 

Mamy w sobie wiele programów nagranych na taśmie swych życiowych doświadczeń. Droga do zdrowia prowadzi do odkopania siebie, a więc wzorca zdrowia 

Kolejny warsztat z cyklu EDUKACJA O SOBIE i SAMOEDUKACJA DO ZDROWIA. Poszerza zrozumienie siebie, swych doświadczeń, zdrowia/choroby z punktu widzenia holistycznego (umysł, ciało, emocje, duchowa natura - znaczenie i sens). Bazuje na nowych odkryciach fizyki kwantowej oraz psychoneuroimmunologii i wielu innych - jak funkcjonuje umysł i jak reaguje ciało i co z tego wynika praktycznie dla zdrowia lub choroby - na pokolenia. Unikalne zajęcia praktyczne dla odkrywania wzorców w sobie i odkodowywania pokoleniowych chorób cywilizacyjnych. 

KOBIETA – NOWE NARODZENIE

Kolejny kurs poszerzający zrozumienie siebie, odkrywanie i zmienianie siebie i pozwalający na NOWE NARODZENIE SIEBIE - dla życia pełnią i realizacji siebie  

Jest to kolejny kurs ROZWÓJ OSOBOWY I DUCHOWY KOBIETY, pozwalający zrozumieć PSYCHOSYNTEZĘ WIEKU dla samospełnienia się w pełni w życiu. Pozwala na porządkowanie siebie, poszczególnych życiowych doświadczeń, aby je zrozumieć, podobnie jak zrozumieć skąd przychodzę, gdzie jestem i dokąd zmierzam? a więc jak NARODZIĆ SIĘ NA NOWO. 

KOBIETA – DECYZJE I WYBORY 

Cykliczny kurs warsztatowy pozwalający praktycznie nauczyć się używania woli dla zdrowych i świadomych wyborów 

Unikalny warsztat bazujący na psychosyntezie i jej zasadzie "gdy coś przychodzi na czas - jest to edukacja; gdy za późno - to terapia". Stanowi część cyklicznych programów EDUKACJI O SOBIE i SAMOEDUKACJI DO ZDROWIA, prowadzony przez autorytet krajowy i międzynarodowy, naukowca, pionierkę psychosyntezy w edukacji psychosomatycznej i promocji zdrowia w praktyce. Uczy odnajdywania woli w sobie, swego centrum osobowego i używania woli jako funkcji swego centrum. Buduje więc odśrodkowy "porządek w sobie", a to daje wewnętrzną harmonię. Dopiero dzięki niej można być zdrową i realizować się w pełni w życiu.

Cykliczne zajęcia odbywające się raz na dwa tygodnie (pierwszy warsztat cyklu) 

DO CZEGO PROWADZI: do kolejnych warsztatów cyklicznych, jak i w efekcie do możliwości otrzymania certyfikacji DORADCY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I ZDROWIA KOBIETY 

DLA KOGO: Kobiet dedykowanych własnemu zdrowiu i rozwojowi, gotowych na wyzwania i odkrycie własnej prawdy, pragnących zrozumieć wzorzec zdrowia w sobie poprzez właściwe używanie woli i porządkowanie siebie 

KREATORKI ZMIANY – NOWY BIZNES, REALIZOWANIE SIEBIE 

DLA KOGO: Unikalne szkolenie dla kobiet gotowych na wyzwania przyszłości dla stworzenia miejsca dla siebie, wśród podobnych sobie dla tworzenia zrównoważonej przyszłości i życia w pokoju i współpracy. 

KRÓTKI OPIS: Unikalne szkolenie dla kobiet gotowych podjąć podróż w nieznane dla budowania nowej przyszłości dla siebie, nowego biznesu, opartego o własną ewolucję świadomości, włączającego swe talenty. Żyjąc w okresie kryzysu i transformacji systemów szkolenie pomaga zobaczyć możliwości dla siebie, w nowej rzeczywistości, szerszej perspektywy cywilizacyjnego rozwoju, niezależnie od dziedziny, w której osoba funkcjonuje. Uświadamia jak rozwijając subtelne wymiary siebie opisywane przez fizykę kwantową, można kreować nową rzeczywistość wokół, a tym samym nową przestrzeń dla biznesu, edukacji, kultury, kreującą NOWĄ JAKOŚĆ ŻYCIA, dbałość o siebie, wspólnotę, środowisko wokół, całą Planetę.

Pomoże poszukać pozytywnych rozwiązań dla indywidualnego człowieka, oraz systemów i życia jako całości. dla tworzenia świata lepszym miejscem do życia dla siebie, najbliższych, wspólnoty i ludzkości. 

DO CZEGO PROWADZI: bycia liderkami przyszłości oraz możliwości uczestnictwa w unikalnych w Polsce cyklicznych "Warsztatach dla kreatorek zmian" 

DLA KOGO: Kobiet dedykowanych własnemu rozwojowi, gotowych na wyzwania, inwestujących nieustannie we własny rozwój, odważnie podejmujących kolejne kroki w nieznane, kobiety w okresie transformacji, stojące przed nowymi wyzwaniami.

studentki ostatnich lat oraz absolwentki wydziałów zarządzania, socjologii, pedagogiki, medycyny i nauk pokrewnych, kobiety właścicielki małych przedsiębiorstw , w tym wspierających opiekę zdrowotną (alternatywne systemy), ekologii i alternatywnych systemach 

KOBIETA - LIDERKA PRZYSZŁOŚCI. W POSZUKIWANIU SENSU I ZNACZENIA  (wstęp do coachingu transpersonalnego)

DLA KOGO: Kierowane do kobiet-liderek przyszłości, rozumiejących potrzebę nieustannego rozwoju indywidualnego, znajdowania sensu i znaczenia w codziennym życiu i pokazującym drogi do jego odkrywania.

KRÓTKI OPIS: Zajęcia warsztatowe pozwalające uczestniczkom nie tylko na udział w dyskusji, ale na dzielenie się wewnętrznymi indywidualnymi doświadczeniami, co wzmacnia ich znaczenie oraz poczucie wartości w życiu innych kobiet i całej społeczności.

Świadectwo ukończenia kursu. Istnieje możliwość kontynuowania szkoleń w formie ciągłej jako kursu doskonalącego lub/i jako coachingu indywidualnego. 

KRÓTKI OPIS: Zajęcia warsztatowe pozwalające uczestniczkom nie tylko na udział w dyskusji, ale na dzielenie się wewnętrznymi KRÓTKI OPIS: Zajęcia warsztatowe pozwalające uczestniczkom nie tylko na udział w dyskusji, ale na dzielenie się wewnętrznymi indywidualnymi doświadczeniami, co wzmacnia ich znaczenie oraz poczucie wartości w życiu innych kobiet i całej społeczności.

CO DAJE:

Świadectwo ukończenia kursu. Istnieje możliwość kontynuowania szkoleń w formie ciągłej jako kursu doskonalącego lub/i jako coachingu indywidualnego.

AKADEMIA PSYCHOSYNTEZY

Jest formą szkoły/doskonalenia zawodowego, przygotowującego osoby do integracji wiedzy /myślenia systemowego.

Nauczanie trwa 1-3 lata, przy czym ta ostatnia wersja może być połączona z certyfikacją międzynarodową (rekomendacje) oraz uczestniczeniem w różnego rodzaju formach doskonalenia, prowadzonych przez ośrodki i Instytuty Psychosyntezy na świecie.

W chwili obecnej Akademia działa na zasadach wirtualnego nauczania (Skype, Google Hangout) oraz możliwości kursów korespondencyjnych, jak również stacjonarnego kursu grupowego (jeśli grupa uczestnicząca przyjmie taką opcję).

DLA PSYCHOLOGÓW, PRAGNĄCYCH SPECJALIZOWAĆ SIĘ 

W PSYCHOSYNTEZIE - TO ZNAKOMITA SZANSA, 

ABY BYĆ PIERWSZYM NA RYNKU W TEJ SPECJALNOŚCI.

Wszelkie dodatkowe informacje poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY.


INSTYTUT PSYCHOSYNTEZY jest wpisany do Rejestru Firm Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie od 22.05.2013 r.