KATALIZATOR ZMIANY

Instytut Psychosyntezy prowadzi unikalny cykl warsztatów oraz doradztwa, ukierunkowanych na kreowanie zmiany w podejściu do działania firm i samorządów w środowisku lokalnym, dla pobudzania współdziałania na rzecz szeroko rozumianego zdrowia i społecznego dobra. Jego unikalną kompetencją jest SYNTEZA i integracja dla coraz szerszego zrozumienia istoty swych działań (Wellness w swym BIZNESIE). Celem doradztwa jak i szkoleń jest tworzenie myślenia systemowego dla poszerzania indywidualnej i społecznej świadomości o sobie i świecie. Ma on prowadzić do zaistnienia zintegrowanego systemu na rzecz zdrowia (WELLNESS SYSTEM), skupiającego lokalne zasoby ludzkie, instytucjonalne, naukowo-badawcze i technologiczne. Ta zmiana świadomości ma następować poprzez edukację wielosektorową i wielopoziomową, zmierzającą do ochrony, zapobiegania, rewitalizacji oraz regeneracji szeroko rozumianego zdrowia, począwszy od zdrowia indywidualnego, rodziny, społeczności, społeczeństwa i świata.

Adresatami są zarówno przedsiębiorcy z branży Wellness, zdrowia, sportu i rekreacji, edukacji, ekologii, jak i pracownicy samorządów, zainteresowani szeroko rozumianym zdrowiem, pragnący poszerzyć umiejętności osobowe dla tworzenia oferty lokalnej wspierającej zdrowie i dobrostan, a nie tylko leczących choroby. Jest to oferta dla nowej kadry KREATORÓW ZMIANY. 

CENNIK dotyczy zawieranej umowy i jest ustalany indywidualnie dla każdej firmy, w zależności od ilości osób i uzgodnionej tematyki.