MOJA OFERTA DOTYCZY:

1. Konsultacje zdrowotne i życiowe oraz duchowego rozwoju

2. Transformacyjny mentoring - dotyczy wielu dziedzin życia, a w tym przełomu życia (osoby 50+), wypalenia zawodowego, braku sensu, problemów zdrowia, także odkrywania misji osobistej, mentoringu wizerunkowego (osobisty, profesjonalny) - a w tym wewnętrznej spójności wszystkich poziomów siebie z misją firmy oraz mentoring dobrostanu firmy (Wellbeing, Wellness), dla wszystkich sfer życia i integracji osobowości. Jest to POZIOM OSOBOWY ROZWOJU.

Możesz też mnie znaleźć jako jedynego certyfikowanego Personal Well-Being Coacha Psychosyntezy w Polsce

http://psychosynthesiscoach.org/coaches4.htm

3. Coaching zdrowotny i życiowy 

4. Coaching transpersonalny psychosyntezy (transformacyjny)

5. Kursy korespondencyjne  i stacjonarne edukatora psychosyntezy (doradcy rozwoju zrównoważonego, lidera jutra, mentora, coacha transpersonalnego - duchowego rozwoju.

6. Unikalne Warsztaty rozwoju osobowego i duchowego dla kobiet w oparciu o założenia psychosyntezy - stacjonarne

7. Warsztaty promocji zdrowia (zintegrowane podejście)

8. Warsztaty tematyczne, krótkie - kilka godzin (dla max. 6 osób)
8. Unikalne kursy korespondencyjne "celowane" - dotyczące konkretnego aspektu życia, rozwoju czy zdrowia

CENNIK przy poszczególnych usługach.

MOJA OFERTA OBEJMUJE:

Wspomaganie w rozwoju osoby na drodze jej życia oraz odzyskiwania zdrowia. Bazując na mym profesjonalnym przygotowaniu, ale także jako osoby doświadczonej w życiu, dzieląc się życiową mądrością. Pracuję na „żywym organizmie”, z konkretną osobą, (a nie techniką) i jej problemami, szukając wspólnie głębokiego sensu i zrozumienia.

Pracuję zarówno z osobami mającymi problemy partnerskie, zatrzymania w życiu, wypalenia zawodowego, jak i mającymi problemy wychowawcze z dziećmi; z kobietami jak i mężczyznami; także pragnącymi coś więcej od życia – szukającymi sensu i znaczenia i/lub realizacji siebie w pracy, którą wykonują (odkrycia pasji, sensu życia, samorealizacji).

Moje zawodowe przygotowanie i praca akademicka, prowadzenie autorskich programów edukacyjnych dla różnych środowisk (warsztaty grupowe, seminaria, wykłady), jak i indywidualna praca z klientem, oraz nieustanne dokształcanie się, jak i praca własna z poznanymi narzędziami na sobie, uczyniły moją pracę unikalną, gdyż jestem ewidentnym przykładem tego, że to działa.

MOJE UMIEJĘTNOŚCI:

  • Praca na wszystkich poziomach siebie klienta: fizycznym, emocjonalnym, mentalnym, duchowym i łączenie ich w całość siebie
  • Czytanie z komunikatów ciała, mowy (jakości słów, emocji, sposobu myślenia)
  • Wiązanie (łączenie skutków z przyczynami, dla uświadomienia osobie całości obrazu i wyciągania wniosków
  • Syntetyczne (systemowe) myślenie dla uruchomienia w osobie wielopoziomowości życia i dróg indywidualnego rozwoju
  • Zadawanie właściwych pytań, niezbędnych w procesie transformacji i zmiany, prowadzących do zdrowych przekonań i nawyków
  • „prowadzenie” – bycie przewodnikiem w drodze klienta, do zrozumienia sensu i znaczenia własnego życia – dla samorealizacji (spełnienia)
  • Ułatwianie rozwoju klienta w przekraczaniu barier rozwoju oraz oporu przed zmianą i lęków
  • Umożliwienie odkrycia sygnałów w ciele, prowadzących do lepszego zrozumienia siebie i swoich doświadczeń, a to prowadzi do odkodowania przyczyn blokad emocjonalnych (często pokoleniowych)

ZNAJDZIESZ tu wiele możliwości dla:

1. pełnego swego rozwoju i REGENERACJI ZDROWIA (rozumianego całościowo) - specyficzne dla psychosyntezy
2. panowania nad emocjami / stresem
3. zarządzania czasem

4. znajdowania swych predyspozycji i talentów (darów)
5. poszukiwania sensu i celu w życiu oraz samospełnienia - unikalne w psychosyntezie
6. wykorzystanie swych darów dla realizowania pasji


OSIĄGNIESZ dzięki nim:

1. większą świadomość siebie jak myśleć i reagować pozytywnie

2. znajdziesz swój unikalny sposób wyrażania siebie

3. możliwości radzenia sobie ze stresem i "odkodowania" błędnych reakcji

4. usprawnisz komunikację ciało-umysł-serce (duchowa natura) i nauczysz się języka ciała i intuicji oraz dokonywania świadomych wyborów, które Ci służą

5. wzmocnisz układ immunologiczny i spowolnisz procesy metaboliczne

6. przywrócisz zdrowie we wszystkich jego sferach w Tobie oraz relacjach z innymi

7. obudzisz radość, humor, miłość w sobie i w relacjach

8. zaczniesz żyć bardziej świadomie i z celem, spełniając się w nim

9. a przede wszystkim zrozumiesz - po co tu jesteś i co masz do spełnienia w życiu

Coaching życiowy - dotyczy problemów związanych z sytuacjami życiowymi w różnych jego sferach i to zarówno partnerstwa, wychowania, relacji w pracy, budowania własnego biznesu, opartego o swe pasje.

COACHING ZDROWOTNY

Jest ukierunkowany na uświadomieniu osobie wzięcia odpowiedzialności za własne zdrowie i dobrostan, a więc szeroko rozumiane podejście do  zdrowia w sobie, rodzinie, otoczeniu i świecie. Tego rodzaju coaching pozwala osobie na znalezienie obserwatora w sobie (reżysera, centrum osobowego, wzorca zdrowia). To wewnętrzne centrowanie, nieustannie bazujące na wzrastaniu (Model Grow J. Whitmore), co jest istotą psychosyntezy i osiąganiem wyższego poziomu samoświadomości, prowadzi w efekcie do zrozumienia zdrowia na poziomach horyzontalnym i wertykalnym, a więc ISTOTY ZDROWIA  I DOBROSTANU.  

CENNIK: Pierwsza godzina 450 zł;  20 minut - 200 zł. 

COACHING ŻYCIOWY
A. Ukierunkowanie na samo-aktualizację niż na konkretne problemy, czy niewłaściwe relacje
B. Jako COACH, pracujący z duchową perspektywą życia i rozwoju człowieka, moim celem jest pomaganie osobie w wypracowaniu przez nią utrzymywania połączenia z duchową naturą (Wyższym Ja), aby żyć życiem ukierunkowanym na duszę. Jest to ciekawy aspekt coachingu, zogniskowany na tym, co chce Klient w życiu osiągnąć. To w sposób naturalny prowadzi do pogłębiania i poszerzania jego wyższego i głębszego celu, rozjaśnienia wizji, zasadniczych wartości w życiu i celu życia.
Dlatego też celem tego rodzaju Coachingu jest znalezienie istoty siebie Klienta i docenienie siebie jako osoby i duchowego bytu oraz znalezienie swego rzeczywistego miejsca w życiu innych. Tym samym tego rodzaju Coaching staje się 

CENNIK: 1 godzina: 450 zł; 20 minut - 200 zł

COACHINGIEM TRANSPERSONALNYM. Tego rodzaju coaching jest zespolony z całością ROZWOJU i budowania DOBROSTANU (WELLNESS, WELL BEING). Został zarekomendowany przez Johna Whitmore, jako jedyny trening efektywności, niezbędny w nowych czasach wszelkim coachom, jak też doradcom i mentorom. Z tego też powodu kształcenie jest jedną całością, a nie poszatkowane na części, jak obserwuję u coachów, którzy nie są psychosyntetykami, a jedynie zaadaptowali kilka technik psychosyntezy do repertuaru swoich metod pracy. Jest to wysoce nieprofesjonalne i szkodzi nie tylko dobremu imieniu psychosyntezy, ale także osobie poddającej się jemu, a coach staje się odpowiedzialny za dobrostan klienta, zgodnie z zasadą Hipokratesa, zaadaptowaną do tego rodzaju działań dla rozwoju "primum non nocere". Psychosyntezy nie można poznać i używać po kilku godzinach grupowego szkolenia, gdyż jest to całożyciowa edukacja, praktykowana na sobie, a potem dopiero można się dzielić z innymi, służąc za przewodnika w tej indywidualnej, duchowej podróży każdej osoby. 

CENNIK:

1. Konsultacja/coaching - wizyta 200 zł (do 20 minut>)

2. Konsultacja/coaching pogłębione (do 40 minut) - 350 zł

3. Konsultacja/coaching - praktyczna praca (godzina - ponad 1 godz) - 450 zł.
Kolejne sesje, w zależności od długości trwania umowy są negocjowane.

Możesz też skorzystać wstępnie z książek i poradników samoedukacji i zapoznać się z moją ofertą: Książki i poradniki 

Inne strony: www.facebook.com/ewabialek1

www.facebook.com/ksiazkicoachingBialekEwaD

www.facebook.com/CreatingHealthTogether

Współpracuję także z Platformą Produktów i Usług www.platformaproduktowiuslug.pl