O OFERCIE

Mimo, że trafiają do mnie osoby z problemami chorobowymi, moje podejście jest unikalne, gdyż szukamy wspólnie ZDROWIA, a nie umacniam klienta w chorobie. Chodzi o to, aby wyjść z myślenia o chorobie na rzecz ZDROWIA. Jest to zobaczenie drugiego bieguna. Jeśli osoba jest umocowana w myśleniu o chorobie to kim jest? JEST CHORA. To jest STYGMAT!. A więc całe jej jestestwo wyraża CHOROBĘ i nawet jak będzie usiłowało się ją UCZYĆ jak żyć lepiej w chorobie, ona stale będzie W CHOROBIE, bo taki ma wprasowany WZORZEC MYŚLENIA.

Trzeba nauczyć OSOBĘ (nie chorego, pacjenta, szpital - bo te słowa niosą energię CHOROBY) dostrzec, że ona CAŁA nie jest CHOROBĄ, tylko jej część jest chora, a reszta jest ZDROWA. Tego rodzaju ŚWIADOMOŚĆ umocni ją w tym, że ona potrzebuje szukać w sobie elementów ZDROWIA i uczyć się jak je POSZERZAĆ. W ten sposób  OSOBA będzie w swoim myśleniu zawłaszczała sukcesywnie przestrzeń CHOROBY na rzecz przestrzeni ZDROWIA. I to jest istota mojego podejścia i "terapii", która tak naprawdę jest WSPIERANIEM ZDROWIA, nawet, gdy osoba ma jakąś chorobę, ale reszta jest przecież ZDROWA i TO trzeba wesprzeć!

Tego może NAUCZYĆ SIĘ KAŻDY - BYCIA ZDROWYM- nawet jeśli MA CHOROBĘ, ale NIE JEST PRZECIEŻ NIĄ - CHOROBĄ.

COACHING ZDROWOTNY - dotyczy zarówno wspierania zdrowia, gdy ono dopisuje (polepszenia jakości zdrowia), jak i różnorodnych problemów, które nie zostały zauważone lub wyleczone objawowo, a sięgają do przyczyny (informacji)

COACHING ZDROWOTNY
A. Obejrzenie problemów dotyczących szeroko rozumianego zdrowia (fizyczne, emocjonalne, mentalne, duchowe) oraz relacji z otoczeniem i określenie celów na najbliższą przyszłość
B. przyswojenie sobie technik pracy ze sobą, prowadzących do radzenia sobie z emocjonalnymi reakcjami, jako przyczyną problemów fizycznego zdrowia i powrotu do równowagi/zdrowia na wszystkich jego poziomach 

C. nauczenie się sposobów obserwowania zmiany i efektywnego ich stosowania
D. znajdowania wewnętrznej motywacji do pracy własnej poznanymi technikami, jako kontynuacji coachingu, między poszczególnymi sesjami, dla większego rozumienia siebie i przyczyn zaistniałych problemów zdrowia, dla obserwowania procesu zmiany
E. znajdowania sensu tych doświadczeń i uczenia się nowych rozwiązań i radzenia sobie ze zmianą
F. zwracania uwagi na zmiany, celem uwrażliwianie na ich dostrzeganie (wzmacnianie koncentracji i uwagi)
G. uruchomienie własnej odpowiedzialności za swój nastrój, emocje, radzenie sobie ze stresem, lękiem (ich wpływu na skutki/zdrowie/objawy dolegliwości)
H. wyjaśniania problemów dla zrozumienia wspierania zdrowia wszelkimi sposobami i zmiany sposobu radzenia sobie z wyzwaniami życia oraz wspomożenie w wytyczeniu drogi jak to robić.

CENNIK: Sesja godzinna 450 zł. Jeśli krócej to 200 zł - 20 minut; 350 zł - 40 minut

Kolejna rozpoczęta godzina - podwójna stawka.

Kolejne sesje w zależności od długości trwania umowy są ustalane odrębnie.

COACHING TRANSPERSONALNY - dotyczy sfery sensu i celu, a więc rozwoju duchowego i sensu życia.

To nie jest zwykła sprawa, zwykły Coaching. Według zasad psychosyntezy , jest on UNIKALNY - jak każdy z NAS; zorientowany nie tylko na rozwój osobowy, ale znaczenia i sensu, poszerzania świadomości o sobie i świecie i swego w nim miejsca. Zachęcam Cię do przeczytania książki Johna Whitmore (brytyjski Nr.1 Trener Biznesu)p.t. COACHING Trening efektywności. Najbardziej znany podręcznik Coachingu na świecie, gdzie właśnie Autor poleca COACHING TRANSPERSONALNY w wydaniu psychosyntezy, a nie żadnym innym!

Zasadą Coachingu Transpersonalnego jest kontakt ze "świętą przestrzenią w sobie" (duchową naturą, duszą) . Jako Coach jestem świadoma indywidualnego procesu wzrastania każdej osoby i ufaniu mu. Włącza to intencjonalną zdolność do połączenia Klientki z jej naturalną mądrością i znajdowania odpowiedzi wewnątrz siebie, dotyczących jej drogi i sensu. Włącza to głęboki szacunek i umiejętność słuchania tego, co wyłania się w jej życiu. Jest to jak włączenie się w ujawnianie się i uchwycenie jej głębokiej prawdy i wewnętrznych źródeł. 

CENNIK: Sesja 20 minut 250 zł. Gdy przedłuża się do 40 minut - 350 zł, godzina - 450 zł.

Kolejne sesje w cyklu są ustalane odrębną umową.
Coaching odbywa się w różnym formacie. Zwykle mogą to być sesje 20-30-minutowe - do godziny przez telefon lub SKYPE. Między sesjami Klient pracuje nad ustanowionym celem, mając również możliwość kontaktowania się z Coachem. Postęp jest mierzony na kolejnej sesji. Komunikacja między sesjami może odbywać się drogą e-mailową, faxem lub poprzez krótkie rozmowy telefoniczne .


Jest on niezbędny dla każdej świadomej siebie kobiety i mężczyzny...do zarządzania sobą...i firmami jutra..dla LIDEREK/LIDERÓW PRZYSZŁOŚCI w każdej dziedzinie życia i działalności człowieka.

A przede wszystkim jest absolutnie potrzebny do radzenia sobie ze zmianą w wielu sferach życia osobistego i zawodowego, podobnie jak globalnego. Teraz jest właściwy czas, aby to ROBIĆ! Jeśli jesteś zainteresowana - napisz! Umów się! Zrób to teraz!