Coaching transpersonalny

Jest uzupełniającą częścią coachingu personalnego, poszerzonego i pogłębionego o aspekty duchowe (transpersonalne). 

Tego rodzaju coaching jest zespolony z całością ROZWOJU i budowania DOBROSTANU (WELLNESS, WELL BEING). Został zarekomendowany przez Johna Whitmore, jako jedyny trening efektywny, niezbędny w nowych czasach wszelkim coachom, jak też doradcom i mentorom. Z tego też powodu kształcenie jest jedną całością. Zaadaptowanie kilku technik psychosyntezy do repertuaru innych metod pracy, jest  nieprofesjonalne i szkodzi nie tylko dobremu imieniu psychosyntezy, ale także osobie poddającej się jemu,. Coach jest odpowiedzialny za dobrostan klienta, zgodnie z zasadą Hipokratesa, zaadaptowaną do tego rodzaju działań dla rozwoju "primum non nocere". 

Psychosyntezy nie sposób poznać i uzywać po kilku godzinach grupowego szkolenia, gdyż jest to całożyciowa edukacja, praktykowana na sobie, a potem dopiero można się dzielić z innymi, służąc za przewodnika w tej indywidualnej, duchowej podróży każdej osoby. 

Psychosynteza prowadzi do całości osoby. Nie sposób szatkować osoby na części, traktując je zamiennie lub odrębnie. Trzeba je połączyć w jedną całość. Dlatego obowiązkiem coacha jest zadbanie o całość klienta, o integrowanie jego wszystkich poziomów siebie: zmysłowego, mentalnego, emocjonalnego, intuicji, psychicznego i duchowego. Inaczej nie ma całościowego rozwoju, a osoba staje się zredukowana do części. Zachęcam do zapoznania się z książką: COACHING TRANSPERSONALNY PSYCHOSYNTEZY I KONTEKSTY.

Zanim dojdzie do coachingu tego rodzaju, niezbędne jest wstępne spotkanie - dla rozpoznania czy tego rodzaju usługa jest odpowiednia w danym momencie dla klienta. 

Cennik:

Wstępna rozmowa: 220 zł /20 minut/. Kolejne rozpoczęte pół godziny - dwukrotna cena

Sesja 1/2 godziny: 250 zł. 

Gdy sesja się przedłuża z powodu klienta, płaci on za czas poświęcony dodatkowym wyjaśnieniom. 

PRACUJĘ TYLKO Z OSOBAMI GOTOWYMI NA NAUCZENIE SIĘ CZEGOŚ (MENTORING). Nie tracę czasu na jednorazowe okazjonalne spotkanie!