SPIS KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH PRZEZ STRONĘ INSTYTUTU PSYCHOSYNTEZY NA ZAMÓWIENIE PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY. NOWOŚCI NA KOŃCU

 • Edukacja zdrowotna w praktyce*
 • Porady małej Ewuni dużej Ewie
 • Miłość ma wiele imion*
 • O sensie życia*
 • Być w zgodzie ze sobą, innymi i światem

 • Wychowanie do zdrowia w rodzinie, szkole i świecie

 • Jak się uczyć?
 • Jesteśmy jedną wielką rodziną
 • Fibromialgia. Czy istnieje nadzieja na wyzdrowienie?*
 • Droga powrotna od choroby do zdrowia
 • Psychosomatyczne, emocjonalne i duchowe aspekty chorób ze stresu
 • Liryki na nowo
 • Bajki dla mojej wnuczki*
 • Świadome rodzicielstwo
 • Szkoła życia*
 • Psychosynteza. Teoria i praktyka. Pomost do psychologii integralnej
 • Szkoła emocji
 • Słowo jako energia
 • Wychowanie dziecka. W kierunku zdrowia i harmonii w sobie i świecie
 • Kreatorzy zmiany. Budowanie społecznej synergii dla nowej jakości życia w świecie
 • Człowiek kwantowy. Zintegrowane podejście do zdrowia i rozwoju człowieka
 • Fibromyalgia. Is there any hope of recovery? (ang)*
 • Być kobietą. Instrukcja obsługi samej siebie, czyli co i czego do czego używać?
 • Liderzy jutra. Nowa przedsiębiorczość w trakcie cywilizacyjnej zmiany
 • WELLNESS. Zdrowie od-Nowa
 • WZRASTAJ AŻ POD NIEBO! Samorozwój lidera jutra
 • KOBIETA 50+. Nowe narodzenie (2016 r.)
 • COACHING TRANSPERSONALNY PSYCHOSYNTEZY I KONTEKSTY 
 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Z DUSZĄ (2017 rok)
 • NARESZCIE AUTENTYCZNA TY - KOBIETA PO 60-tce
 • FIBROMIALGIA - ZROZUMIEĆ I POŻEGNAĆ
 • ZESPÓŁ FIBROMIALGII - Zestaw ćwiczeń do codziennej gimnastyki w domu
 • LUSTRA NA POKOLENIA
 • CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW, ZESPÓŁ PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA< FIBROMIALGIA. Zestaw ćwiczeń ogólnousprawniających do codziennej gimnastyki w domu
 • CHOROBY Z AUTOIMMUNOAGRESJI A CIAŁO-UMYSŁ-DUSZA. Co mają wspólnego?
 • PRZYSZŁOŚĆ ZATRZYMANA. Ciągle jeszcze masz wybór!
 • REHABILITACJA W FIBROMIALGII
 • UPRZEDZIĆ CHOROBĘ. Rehabilitacja psychologiczna w zagrożeniach stresem i objawach przewlekłego zmęczenia
 • COACHING ZDROWIA W CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH I NOWOTWOROWYCH? Czy to możliwe?
 • PRZYCZYNOWA ZAGADKA CHORÓB AUTOIMMUNOLOGICZNYCH. Skąd pochodzą i dokąd wracają?


KRÓTKIE OPISY KSIĄŻEK  EWY DANUTY BIAŁEK

 • 1.PORADNIKI SAMOEDUKACJI

WYCHOWANIE DO ZDROWIA W RODZINIE, SZKOLE i ŚWIECIE

Pierwsza książka z cyklu WYZWANIA EDUKACYJNE. Edukacja dla każdego. SZTUKA ŻYCIA W ŚWIECIE. Jest „poradnikiem edukacji siebie”, zawiera szereg pojęć, a także, zgodnie z podejściem psychosyntezy – praktyczne ćwiczenia do własnego wykonania. Każda z wymienionych niżej książeczek stanowi całość sama w sobie i jednocześnie wszystkie razem tworzą całość.

BYĆ W ZGODZIE ZE SOBĄ, INNYMI I ŚWIATEM

Poprzez opisy i konkretne ćwiczenia Autorka pokazuje drogowskazy do tego, jak być w zgodzie ze sobą, innymi i światem, a to pozwala budować zdrowe relacje. Bez wewnętrznej harmonii możemy jedynie tworzyć „chore rodziny i chore związki", a tym samym implantować i wzmacniać zaistnienie fizycznych objawów chorób, określanych jako „psychosomatyczne". Aby więc żyć zdrowo i szczęśliwie - należy zacząć od siebie, ponieważ tylko siebie jesteśmy w stanie zmienić, a to promieniuje na innych i świat wokół nas. Polecana dla wszystkich bez wyjątku.

Podobnie jak kolejne książeczki stanowi całość sama w sobie i jednocześnie tworzy całość z pozostałymi poradnikami.

JAK SIĘ UCZYĆ?

Kolejna książka z cyklu – „instrukcja obsługi siebie samego - czyli co i czego do czego używać?". Wewnątrz wiele „instrukcji obsługi": m.in. emocji, wyobraźni i wiele cennych, prostych ćwiczeń, pozwalających spojrzeć na uczenie inaczej. Wyjątkowo wartościowa zarówno dla nauczycieli, ale także dla młodych, aby „nauka szybciej wchodziła do głowy".


SŁOWO JAKO ENERGIA czyli Psychoenergetyka słowa

Kolejna książka z cyklu „poradnik edukacji siebie". Zawiera wiele odniesień, zarówno do roli rodzica / wychowawcy jak i do pracy nauczycielskiej i każdej innej, związanej z ludźmi (w tym  lekarzy i pracowników medycznych). Jest szczególnie ważna w uświadomieniu sobie oddziaływania słów na drugą osobę, ponieważ słowa mogą zarówno leczyć jak i  ranić. Warto więc wiedzieć, jaką energię niesie wypowiadane przez nas słowo, gdyż po latach - trzeba już tylko terapii i to nie tylko innych, ale przede wszystkim nas samych.. Polecana dla rodziców, pedagogów/wychowawców jak i lekarzy.

JESTEŚMY JEDNĄ WIELKĄ RODZINĄ

Kolejna ważna książka z punktu widzenia wychowania „do zdrowia i harmonijnego rozwoju". Pozwala spojrzeć szerzej na rozwój dziecka, jak i pogłębić własne możliwości wspierania, opieki, miłości, także obejrzeć swoje lęki, przyzwyczajenia, nawyki i programy, aby je ulepszyć i uzdrowić - dla dobra siebie, dzieci i świata. Daje wgląd we własne wzorce miłości, relacji, działania, dziecko w sobie, własną rodzinę (także w sobie), świadomość i odpowiedzialność, stawanie się - dojrzewanie przez całe życie. Pokazuje, jak być bliżej siebie i co to znaczy Człowiek, jak również jak być bliżej innych. Na zakończenie uświadamia, że jesteśmy tak naprawdę jedną wielką rodziną ludzką (pochodzącą od jednych rodziców). Wyjątkowo inspirująca dla bogatego i szczęśliwego własnego rozwoju i wspierania dziecka. Polecana dla wszystkich bez wyjątku.             

W PRZYJAŹNI Z EMOCJAMI

Wydana w formie broszurowej książeczka – poradnik, wprowadzająca w proste ćwiczenia dla radzenia sobie z emocjami.

SZKOŁA ŻYCIA

Zawiera wiele cennych ćwiczeń do własnego wykonania i spojrzenie na życie z pozycji połączenia wiedzy i doświadczenia – czyli życiowej mądrości. Bardzo cenna pomoc dla wszystkich pragnących zrozumieć lepiej życie i własne doświadczenia, które nas spotykają i czego nas uczą. Wyjątkowo inspirująca dla wszystkich pragnących żyć zdrowiej, ciekawiej i szczęśliwiej.

SZKOŁA EMOCJI

Wprowadza wiele cennych, prostych ćwiczeń do własnego wykonania, aby radzić sobie lepiej z emocjami, stresem w różnych sytuacjach w „szkole życia". Wyjątkowo ważna dla tych, którzy najpierw reagują, a potem obserwują, co zrobili i dlaczego. Niezbędna szczególnie dla rodziców i nauczycieli, także studentów.

ŚWIADOME RODZICIELSTWO

Zawiera wiele cennych informacji, a przede wszystkim bezcennych ćwiczeń dla rodziców - szczególnie młodych, do własnego wykonania, aby zrozumieć, jak wychowywać młode pokolenie. Mogą to zrobić zaglądając „do siebie", dla sprawdzenia i zweryfikowania własnych wzorców, celem uświadomienia sobie (i nie popełnienia błędów), co mi służyło dzieciństwie, a co raniło?, oraz co mogą wspierać w dziecku, jako jego własne (jak w nasionku), czyli jego program na życie, zawarty już w nim samym.

BYĆ KOBIETĄ

czyli instrukcja obsługi siebie, czyli czego i czego do czego używać?

Wyjątkowo inspirująca książeczka - polecana głównie kobietom, aby znalazłszy „minutę dla siebie", mogły przyjrzeć się swoim przestrzeniom życia i zacząć je nieustannie ulepszać. Zaniedbanie bowiem prowadzi do różnego rodzaju chorób, określanych jako cywilizacyjne lub psychosomatyczne; a zadbanie o siebie - wspiera zdrowie na długie lata, pozwala żyć bardziej szczęśliwie i radośnie. Pomocna we wszystkich dziedzinach życia. Zawiera proste, a jak bezcenne ćwiczenia do własnego wykonania - do obejrzenia siebie „jak w lustrze" i „poprawienia" tego, co wymaga „retuszu", koloru, jasności, a może głębszego „przekopania” przeszłości, aby ustanowić nowe wzorce i pozwolić sobie na „nowe narodzenie" do innej, wspaniałej przyszłości - dla siebie, bliskich i świata.

PORADY MAŁEJ EWUNI DUŻEJ EWIE. Zacieśnianie związków w sobie

Książka powstała na bazie własnych doświadczeń z wewnętrznym dzieckiem i zawiera ponad 40 porad „małej Ewuni - dużej Ewie". Wyjątkowe, niepowtarzalne obrazy, skojarzenia, pełne szczególnej, życiowej mądrości. Bezcenna książka, pozwalająca zrozumieć sens trudnego dzieciństwa i czerpanie siły na życie i kreatywność z „mądrości dziecka w sobie". Polecana głównie kobietom (także matkom małych jeszcze dzieci), które mają problemy z dokonywaniem wyborów, poczuciem własnej wartości, a przede wszystkim znalezieniem właściwej drogi dla siebie, sensu życia i bycia sobą w pełni.

 • 2.KSIĄŻKI FILOZOFICZNE (refleksyjne)

O SENSIE ŻYCIA

Wyjątkowa książka - refleksja nad życiem autentycznym, pozwalająca wejść głębiej w korzenie problemów życiowych i zdrowotnych, uformowane w dzieciństwie - w przeżyciach i wzorcach jednostkowych i sposobach reagowania dziecka na sytuacje trudne. Poprzez krótkie i dłuższe fragmenty narracyjne, zarówno subiektywne jak i obiektywne, książka prowadzi systematycznie Czytelnika w ogląd konsekwencji życiowych doświadczeń w różnych sferach życia. Jakość narracji na przestrzeni kartek wciąga go w dramat jednostkowego życia. Gdzieś od połowy książki uważny Czytelnik może uchwycić przebijające się gdzieś na obrzeżach „światło w tunelu", ukazujące mądrość organizmu do regeneracji, odradzania, uruchamiania mechanizmów autoregulacyjnych,...dawania życiu kierunku i celu...

            Książka pozostawia Czytelnikowi możność refleksji i to zarówno dla jednostkowego życia, jak i szerszego zrozumienia ŻYCIA jako całości. Polecana dla tych, którzy szukają w życiu głębszego sensu.

MIŁOŚĆ MA WIELE IMION

            Książka powstała zarówno z doświadczeń osobistych jak i poradnictwa  i warsztatów dla kobiet, prowadzonych przez lata przez Autorkę. Pisana jest więc życiem i oglądem problemów,  dotyczących zarówno miłości w sensie relacji męsko-damskich, jak i bardziej ogólnym, zrozumienia miłości w szerszym wymiarze. Pokazuje jej przestrzenie, jak i głębię przeżywania, od zmysłowej, aż do duchowego jej wymiaru. Bezcenna w rozwoju każdej osoby - jej człowieczeństwa i uczenia się miłości - aby stawać się nią na przestrzeni swojego życia i dzielić się nią z innymi i wszystkim wokół.

      Polecana dla wchodzących w życie młodych osób dla zrozumienia, że miłość ma w każdym z nas „głębokie korzenie" i całe życie jest  stale aktualną „lekcją" do odrobienia.

            DOKĄD ZMIERZASZ CZŁOWIEKU? MODEL EDUKACJI DLA PRZYSZŁOŚCI

Praca zbiorowa, powstała jako efekt „wyjątkowej” I Konferencji Naukowej pod w/w tytułem, z okresu istnienia Stowarzyszenia „Edukacja dla Przyszłości”, przeprowadzonej w całości przez Autorkę, jako zajęcia warsztatowe dla uczestników, z których żaden nie wygłaszał referatu. Były one jednak zamieszczone w książce. Cały przebieg tej konferencji wraz z pytaniami autorki i refleksjami uczestników w trakcie i po konferencji, stały się treścią niniejszej publikacji. Co z tego wynikło, może przekonać się czytelnik, który jest zainteresowany przyszłością edukacji oraz świata.

 • 3.POEZJA

LIRYKI NA NOWO. Wiersze o miłości 

Bardzo głębokie wiersze o miłości, wyrażania jej w wielu jej odsłonach.. od intymnych, po zrozumienie jej znaczenia w życiu każdego człowieka, jej wielu imion. Prezentowane wiersze są innym środkiem wyrażania tego, co zawarte jest w książce Autorki MIŁOŚC MA WIELE IMION. Wiersze w niniejszym tomiku ułożone są w taki sposób, aby pokazać twarze miłości - od uwarunkowanej,  zmysłowej i pełnej uczucia i huśtawki emocjonalnej - do miłości bezwarunkowej, obdarzającej osobę za samo zaistnienie w życiu jednostki.             

Polecana zarówno dla starszych, którzy znają  niektóre „oblicza miłości", ale przede wszystkim dla młodych, dla uświadomienia sobie szerokości i głębi ludzkich doświadczeń i ich nieustannej ich aktualności - póki żyjemy.

 • 4.LITERATURA DLA DZIECI

BAJKI DLA MOJEJ WNUCZKI (na jej specjalne zamówienie), pisane  życiem)             

Zamieszczone w tomiku 20 bajek powstało na specjalne życzenie jednej z wnuczek Autorki (wtedy lat 5) w trakcie kilkudniowego wspólnego pobytu oraz zabaw, wymyślanych przez nią. Jedną z zabaw były „spotkania z autorką", które stały się dla dziewczynki wyjątkowym przeżyciem, gdyż nie spodziewała się, że z jej powodu i pod jej wpływem powstaną (także) bajki. Tematów do nich dostarczał każdy wspólny dzień, wspomnienia, na które zgłaszała zapotrzebowanie oraz nowe pomysły, które rozbudowały się  w wydarzenia, inspirowane wyobraźnią Autorki.

 • 5.KSIĄŻKI DEDYKOWANE ZROZUMIENIU CZŁOWIEKA I JEGO CHOROBY I ZDROWIA ORAZ POWROTU DO ZDROWIA 
  FIBROMIALGIA. A JEŚLI ISTNIEJE NADZIEJA NA WYZDROWIENIE?

Pierwszy poradnik dla osób po 45 roku życia, cierpiących na jedną z chorób cywilizacyjnych, o trudnych do zdiagnozowania objawach, zaliczanych do chorób reumatycznych o nieznanej etiologii - Fibromialgii. Oparta na autentycznym przypadku i zastosowanych niekonwencjonalnych metodach wspierania holistycznego (całościowego) zdrowia, opisana przez długoletniego naukowca w dziedzinie medycyny/immunologii/promocji zdrowia, wypraktykowana na sobie z pozytywnymi skutkami. Pozwala na szerokie widzenie zarówno przyczyn  (korzeni choroby), jak i skutków oraz całościowe podejście do wspierania zarówno tego, co uszkodzone, zaniedbane, nieświadome, jak i tego, co nadal zdrowe i pełne życia.

EDUKACJA ZDROWOTNA W PRAKTYCE

Książka wyjątkowo ważna dla wszystkich, którzy chcą lub zajmują się edukacją zdrowotną od strony teorii, a mało znających praktykę. Także dla tych, którzy chcą i potrzebują wprowadzić w swoje życie zdrowe wzorce dla siebie i rodziny.

Bezcenna dla nauczycieli, rodziców, pracowników nauki i wszystkich zajmujących się ludźmi.

PSYCHOSOMATYCZNE, EMOCJONALNE I DUCHOWE ASPEKTY CHORÓB ZE STRESU

Wyjątkowa książka, pozwalająca uświadomić sobie głębokie korzenie wielu chorób cywilizacyjnych, wywołanych stresem. Przynosi fundamentalne zrozumienie przyczyn – jakimi są zdeponowane w ciele emocje, przechowywane przez lata (często od dzieciństwa), będące „bombą” ze spóźnionym zapłonem, działających z ukrycia autodestrukcyjnych  ładunków. Dlatego choroby te noszą coraz częściej nazwę „chorób energetycznych”.

Bezcenna książka zarówno dla środowiska lekarzy, psychologów, jak i wszystkich tych, którzy chcą zrozumieć siebie, odzyskać  i zachować zdrowie oraz zależy im na zdrowiu własnych dzieci / wnuków i kolejnych pokoleń.

DROGA POWROTNA OD CHOROBY DO ZDROWIA

Książka oparta jest na indywidualnym doświadczeniu Autorki, naukowca w dziedzinie medycyny, ale i praktyka-psychosyntetyka, poddającego refleksji własne problemy zdrowotne, ciągnące się od wczesnego dzieciństwa i leczone przez długie lata objawowo, a nie przyczynowo. Napisana jest w formie pamiętnika i refleksji nad konkretnymi objawami różnorodnych dolegliwości, a jednocześnie zachęca czytelnika do refleksji nad przeczytanymi rozdziałami i do bezpośredniego działania, aby rozpocząć własną drogę powrotną do zdrowia.

 • 6.KSIĄŻKI BĘDĄCE FUNDAMENTEM DLA ZROZUMIENIA TEORII i ZASTOSOWANIA JEJ W PRAKTYCE

PSYCHOSYNTEZA. TEORIA I PRAKTYKA. POMOST DO INTEGRALNEJ PSYCHOLOGII.

Książka jest podsumowaniem blisko 8 lat prowadzonych zajęć warsztatowych. Zawiera podstawową teorię na temat psychosyntezy oraz przede wszystkim opinie uczestników zajęć warsztatowych (zarówno pojedynczych jak i cyklicznych, przygotowujących do bycia trenerem/edukatorem psychosyntezy), głównie nauczycieli, psychologów, pedagogów, także lekarzy. Wiele cennych opisów indywidualnych doświadczeń oraz mądrości życiowej, „odkrytej” przez uczestników w trakcie zajęć. 

Polecana dla wszystkich pragnących poznać psychosyntezę jak i na drodze osobowego i duchowego rozwoju, celem równoważenia obydwu wymiarów. Jest to drugie wydanie książki PSYCHOSYNTEZA W EDUKACJI. WZRASTANIE SAMOŚWIADOMOŚCI CZŁOWIEKA.

CZŁOWIEK KWANTOWY

Budowanie fundamentów pod zintegrowane podejście do zdrowia i rozwoju człowieka.

Pierwsze tego rodzaju zintegrowane podejście do zdrowia i rozwoju człowieka, bazujące na najnowszych teoriach, dotyczących świadomości, miejsca człowieka w Kosmosie, fizyce kwantowej, energetycznej koncepcji człowieka i jej odniesieniach, zarówno w starożytnych systemach leczenia i uzdrawiania, jak i w medycynie i psychologii energetycznej - jako fundamentach medycyny zintegrowanej. Konieczne dla przyszłości i budowania systemu wychowania i pedagogiki holistycznej, wspierania zdrowia oraz zrozumienia fenomenu SPA&Wellness.

 • 7.ZASTOSOWANIE TEORII W PRAKTYCE – SYNTEZA WIEDZY DLA „EDUKACJI DLA PRZYSZŁOŚCI”

WYCHOWANIE DZIECKA. W kierunku zdrowia i harmonii w sobie i świecie

Jest to wznowienie uzupełnionego wydania „Zrównoważonego rozwoju dziecka w świetle nowych wyzwań“ z 2008 roku (Oficyna Wydawnicza IMPULS). Jak pisze Autorka we wstępie: książka jest hołdem dziecku we mnie, które przez lata przypominało mi, że wszystko co dotyczy mnie jest żywe, obecne, choć głęboko „zakopane“ i wymaga uwagi, a przede wszystkim wyjścia naprzeciw fundamentalnej potrzebie bezwarunkowej miłości i akceptacji jego obecności. Potrzebuje ono bowiem nieustannej troski o harmonijny (zrównoważony) rozwój i wspieranie zdrowia na wszystkich jego poziomach.

Książka jest propozycją skierowaną do twórców programów edukacyjnych: dla nauczycieli, także tworzenia edukacji rodziców - wychowania do zdrowia, aby po latach nie trzeba było terapii w wielu sferach życia. Tym samym jest częścią całożyciowej edukacji..

KREATORZY ZMIANY.  Budowanie społecznej synergii dla nowej jakości życia w świecie

 Książka jest apelem do kreowania zmian w swoim życiu, które są podstawą do wszelkich społecznych przemian. Jest zaproszeniem do tworzenia oddolnego ruchu ludzi dobrej woli, kreujących pozytywną zmianę w otoczeniu.

Książka składa się z 3 części: Część pierwsza – jest formą przesłania do współczesnych kobiet, których budzący się potencjał jest coraz bardziej widoczny na zewnątrz (i dostrzegany przez nie same, szczególnie młode pokolenie) i potrzebuje nadania mu kierunku, obudzenia wewnętrznej motywacji. Do tego potrzebne są Mentorki, starsze doświadczeniem i młode duchem, które same przeszły tę drogę, rozumiejąc sens zmian w szerszym kontekście, nie tylko osobistym, ale w szerszej skali, w kierunku kreowania równowagi – społecznej harmonii.

Część druga – ukazuje pewne humanistyczne i etyczne aspekty życia, dotyczące każdego, ujawniające społeczne trendy, czy systemy wymagające zmiany, artykułując te potrzeby w szerszej skali (także globalnej).

W części trzeciej – zawarto niektóre przykłady tworzonych od lat inicjatyw (na świecie i w Polsce), pokazując podwaliny i kierunek cywilizacyjnych zmian. Stanowią one przyczynek do refleksji, gdzie jesteśmy teraz, jako jednostki i inspiracje do dokonania stosownego wyboru: kreowania pozytywnej przyszłości siebie i świata lub jego zagłady.

LIDERZY JUTRA. Nowa przedsiębiorczość w trakcie cywilizacyjnej zmiany

Żyjemy w czasach ogromnych zagrożeń dla ludzkości i świata, z którymi jesteśmy konfrontowani na co dzień. Dotyczy to w szczególności zatrucia środowiska czy zmian klimatycznych i tego konsekwencji w sytuacji zdrowotnej człowieka, jak i wielości kryzysów w różnych sferach życia. Stwarza to wielkie wyzwania, w tym dla przedsiębiorczości, która musi adaptować swoje cele osiągania zysków do w/w wyzwań. Wymaga też przewartościowania priorytetów na ochronę środowiska i Ziemi, także „jakości” człowieka i stwarzania biznesu, włączającego ludzkie wartości, służąc poszanowaniu życia na Ziemi. Pozwolą one przywrócić harmonię, zarówno w sobie jak i w świecie.

Książka nie pozostawia złudzeń co do sytuacji, jaką spowodował człowiek na przestrzeni wielu lat. Niemniej daje nadzieję na przyszłość, jeśli podejmiemy wyzwanie już teraz, budując biznes, ale przede wszystkim przygotowując lidera „jutra”.

Obyśmy obudzili się na czas, tworząc lepsze jutro już od dzisiaj!- kończy Autorka

WELLNESS. ZDROWIE od-NOWA Innowacje w zdrowiu – integralne podejście   

Żyjąc w czasach różnego rodzaju zmian, a przede wszystkim klimatycznych, ekologicznych, także gospodarczych czy politycznych, WELLNESS jest wyzwaniem dla współczesnego człowieka wzięcia odpowiedzialności za zdrowie w swoje ręce. To on ma przed sobą perspektywę kreacji nowej rzeczywistości, mając świadomość własnego sprawstwa. Może on kontrolować więc swoje myśli, emocje, wyobraźnię, jak tez odżywianie, aktywność i pracę dla innych, w której będzie realizował siebie, nie dopuszczając do zagłady zarówno siebie, kolejnych pokoleń jak i świata.

Książka polecana jest nie tylko środowisku ściśle medycznemu i jego studentom, ale psychologom, całemu gronu sfery Wellness i coachingu zdrowia i życia, wychowania fizycznego i fizykoterapii, ale również pedagogom, nauczycielom i rodzicom. Jest ważna także dla dziennikarzy, socjologów oraz specjalistów zarządzania kadrami, także dla profesjonalistów rolnictwa i weterynarii, jak też ekologii. Ale najważniejsza jest dla każdego indywidualnego człowieka, dla jego przyszłości w zdrowiu czy chorobie. To nas świadomy wybór właśnie teraz.

WZRASTAJ AŻ POD NIEBO! SAMOROZWÓJ LIDERA JUTRA. Praktyczny poradnik zarządzania sobą.

To kolejna książka z cyklu „syntez”, jednak w odróżnieniu od „Liderów jutra”, jest ona praktyczna. To PORADNIK ZARZĄDZANIA SOBĄ w postaci podanych dokładnie opisów doświadczeń do własnego rozwoju i wykonywania. Gdy nie będziemy kontrolować rozwoju i zaburzymy proces wzrastania, to staniemy się ofiarami własnych skostniałych przekonań i niezdrowych nawyków, oraz cywilizacyjnych chorób, nękających coraz bardziej ludzkość.

 Autorka służy tutaj jako przewodniczka po meandrach siebie, aby harmonizować to, co nadal czeka na ekspresję lub to, co nadmiernie wybujałe. Pomaga więc nadać kierunek wzrastaniu każdej osoby, ale tylko ona – każda osoba, może przejąć ster rozwoju w swoje ręce i otworzyć drzwi do bogactwa w niej, które domaga się wyrażenia. To jest wyzwanie dla każdego, a jednocześnie wezwanie dla tych, którzy chcą przetrwać w czasach globalnych kryzysów, z klimatycznym włącznie.

KOBIETA 50+. Nowe narodzenie. 

Czy wiek 50 lat to rzeczywiście dramat? Jak patrzeć na 50 lat w życiu kobiety? Czy ma ona ubolewać nad upływającym czasem? Czy jest przed nią mniej niż więcej życia? Jakiego życia? Cóż wreszcie znaczy życie po 50-tce, po przełomie życia? To właśnie potrzebuje samoświadomości, a więc przede wszystkim stosownej edukacji, szczególnie  kobiety 50+. Jest to bowiem najważniejszy okres w jej życiu. Ma ją bowiem otworzyć na to, co zawsze było w niej zamknięte, a co czekało aż do tej chwili na odkrycie. W tym wszystkim, w syntezie jej dotychczasowego życia drzemie bowiem to wszystko, co jest jej życiową mądrością, ale także życiową szansą. 

COACHING TRANSPERSONALNY PSYCHOSYNTEZY I KONTEKSTY

Ta ksiązka jest dla wybranych, dla koneserów duchowego rozwoju, którzy pragną poznawać jego przestrzenie bytu w sobie. Ze względu na tak wąski zakres jej oddziaływania, książka była warta jednak napisania, właśnie dla nich, a być może także dla Ciebie. Otwiera ona szerokie perspektywy rozwoju człowieka i jego wzrastania do osiągania spełnienia i stania się „idealnym modelem siebie”. Ten idealny obraz jest zawarty w każdym z nas od zarania życia, lecz trzeba go odnaleźć i wyrazić. Do tego trzeba właściwych przewodników, jak i struktury oraz nieustannego podążania w stawianiu sobie kolejnych celów.
Ta książka jest właśnie o tym, o przewodnictwie, które oferuje psychosynteza zdrowym, samoaktualizującym się „liderom i liderkom jutra”.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Z DUSZĄ

W czasach, w których żyjemy, ze względu na liczne zagrożenia cywilizacyjne, zarówno społeczne, jak i indywidualne, niezbędnym staje się samorozwój i tworzenie systemu edukacji wspierającej rozwój człowieka we wszystkich jego wymiarach ludzkich. Jest to też konieczność budowania przedsiębiorczości, opartej na duchowych wartościach. Ta książka  jest ewenementem w skali Polski, otwierając tę przestrzeń także do wsparcia biznesowego (coaching transpersonalny psychosyntezy – opisany w poprzedniej książce autorki), znajdując predyspozycje indywidualne, poszerzając świadomość, sens i cel życia oraz wspierając dobrostan i zdrowie we wszystkich jego sferach. Dzięki takiemu całościowemu podejściu, jesteśmy w stanie jako jednostki nie tylko przetrwać, ale tworzyć własne przedsięwzięcia w oparciu na swoich darach i talentach. Możemy je ofiarować w służbie światu, dla rozwiązywania palących problemów ludzkości.

Ta książka jest jednak dla wybranych, dla liderów „jutra”. Kolejny raz, po trzech wcześniejszych publikacjach, wyjaśniam, że jedyną drogą dla zbudowania zdrowej firmy jest rozpoczęcie od siebie, od zarządzania sobą, docierając do głębi swojej istoty. Nie ma tu drogi na skróty, Psychosynteza – której podejścia używam, jest psychologią z duszą, psychologią samorealizacji lub psychologią samoświadomości. Pojawiła się w Polsce w postaci praktycznych warsztatów na początku lat 90. Prowadził je Prof. John W. Cullen w Centrum Kreowania Liderów, ekskluzywnym,  wtedy ośrodku szkolenia menedżerów. Było to wizjonerskie na owe czasy podejście, mało zrozumiane w zarządzaniu, ale jak widać po nowych trendach w postaci artykułowania strategii błękitnych oceanów  czy ostatnio turkusowych organizacji, ta perspektywa będzie się intensywnie rozwijała w najbliższej przyszłości.

Książka pokazuje poziomy wzrastania samoświadomości, prowadząc do cywilizacyjnej zmiany. Kończy się optymistyczną wizją, jak rozpoczynając od budowania odśrodkowego porządku w sobie, możemy stworzyć organizację, gdzie ludzie będą realizowali swoje misje, będące częścią większej misji „lidera jutra”.

Obyśmy byli wystarczająco mądrzy, aby pójść za głosem duszy, jak i obecnie dostępnymi możliwościami, jakie stwarza chociażby psychosynteza – psychologia z duszą.

NARESZCIE AUTENTYCZNA TY - KOBIETA PO 60-tce

Kobieta, która w okresie poprzedzającym zadbała o siebie - swoje zdrowie i dobrostan, teraz jest w stanie realizować siebie i przekazać swoje dary światu. Gdy tego nie zrobiła - nie będzie mogła zrealizować swojego potencjału.
FIBROMIALGIA - ZROZUMIEĆ I POŻEGNAĆ

Omal chronologiczny opis wychodzenia z przypadku osobistego fibromialgii i zastosowanych możliwości, wsparty dodatkowymi materiałami diagnostycznymi
ZESPÓŁ FIBROMIALGII - Zestaw ćwiczeń do codziennej gimnastyki w domu

Oferowana w systemie opieki zdrowotnej rehabilitacja nie spełnia najważniejszego warunku - dopasowania do indywidualnych potrzeb pacjenta. Ponadto kilkunastodniowe zabiegi nie są wystarczające, aby można zacząć zdrowieć. Trzeba to robić systematycznie - codziennie w domu, używając czasem bardzo prostych metod i przyrządów.
LUSTRA NA POKOLENIA

Jako społeczeństwo nie mamy świadomości, że zaniedbanie w domu i w szkole wychowania do zdrowia i edukacji o sobie procentuje chorobami z  autoimmunoagresji. Przekazujemy bowiem swoje wzorce rodzinne, często agresji i przemocy - kolejnemu pokoleniu, a ono następnemu. Co możemy z tym zrobić - można o tym przeczytać w tej włąśnie książce. Jeśli tego nie zrobimy - zostawimy po sobie schedę w postaci chorób genetycznie uwarunkowanych.
CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW, ZESPÓŁ PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA< FIBROMIALGIA. Zestaw ćwiczeń ogólnousprawniających do codziennej gimnastyki w domu

Poszerzony zestaw ćwiczeń ogólnousprawniających do codziennej gimnastyki w domu
CHOROBY Z AUTOIMMUNOAGRESJI A CIAŁO-UMYSŁ-DUSZA. Co mają wspólnego?

Zaniedbania wychowawcze podobnie jak niezdrowy styl życia prowadzą do licznych chorób, w tym autoimmunologicznych. Chorujemy bowiem na wszystkich poziomach siebie i nie sposób likwidować objawu, aby wyleczyć chorobę. Dlatego mamy choroby przewlekłe, postępujące i nieuleczalne. Ale tak naprawdę nie jesteśmy świadomi, że musimy sięgnąć do korzeni naszych problemów i zacząć je oczyszczać. A wtedy będzie zdrowieć nie tylko ciało, ale umysł i dusza. Jak to robić - znajdzieśz w tej książce.
PRZYSZŁOŚĆ ZATRZYMANA. Ciągle jeszcze masz wybór!

Żyjemy w zatrutym środowisku, podobnie jak odżywiamy się niezdrową przetworzoną żywnością. . Jak długo jesteśmy w stanie przeżyć, podobnie jak i kolejne pokolenia. Czy nie wyniszczamy się powoli jako gatunek. Co możemy zrobić, aby zacząć odwracać ten fatalny dla nas proceder - przeczytasz właśnie w tej książce.
REHABILITACJA W FIBROMIALGII

Szczegółowy opis konkretnych metod i możliwości rehabilitacji w fibromialgii, podobnie jak i przeciwwskazań i objawów ubocznych
UPRZEDZIĆ CHOROBĘ. Rehabilitacja psychologiczna w zagrożeniach stresem i objawach przewlekłego zmęczenia

Możemy uprzedzić pojawianie się chorób,jeśli weźmiemy odpowiedzialność za swoje zdrowie w swoje ręce i zaczniemy myśleć, reagować i żyć zdrowiej. Jak ? Przeczytaj!
COACHING ZDROWIA W CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH I NOWOTWOROWYCH? Czy to możliwe?

Cierpiąc na różnego rodzaju dolegliwości stale o nich myślimy, żyjemy nimi, omawiamy z innymi - i stajemy się CHORZY. Jak zacząć zdrowieć?- przenieść się na drugi biegun - ZDROWIA. Jak to zrobić? Czytaj, a potem zgłoś się na konsultacje!
PRZYCZYNOWA ZAGADKA CHORÓB AUTOIMMUNOLOGICZNYCH. Skąd pochodzą i dokąd wracają? 

Choroby autoimmunologiczne  to plaga współczesnych czasów. A my - jako pojedyncze jednostki uważamy, że likwidując JEDEN objaw, możemy przestać chorować. To błąd myślenia. Choroby te są bowiem wieloprzyczynowe i wieloobjawowe. Jak je zrozumieć i odkodować? Skąd przyszły i dokąd wracają? To zagadka, której wątki rozwiązania - na konkretnych przykładach - znajdziesz w tej książce. Zachęcam - może wtedy zrozumiesz dlaczego chorujesz?