Zaproszenie do kreacji

Wellness Design jest tworzeniem przestrzeni dla dobrostanu we wszystkich dziedzinach osobistego i społecznego życia. Dlatego zamieszczony obraz, ukazujący ławkę jest zaproszeniem do współtworzenia. Jest pokazywaniem zdrowia w sobie, piekna wewnątrz i na zewnątrz, ujawnianiem go, dzieleniem się, jak również jego integrowaniem w jedną wspólną przestrzeń - co-creation. Dlatego Wellness Design jest właściwym pojęciem dla tego systemu. Co myślisz na ten temat? Czy jesteś gotowa lub gotowy, aby się włączyć? Jakie niesiesz w sobie dary, co promujesz, co zrozumiałaś z życia, co możesz wnieść do tej przestrzeni?