Zaproszenie do budowania partnerstwa dla dobrostanu i zdrowia

Jest to program wpisujący się w kierunki proponowane przez UE na lata 2014-2020, podobnie jak w strategie Warszawy na te same lata.

Jest takie powiedzenie: ‘gdy się nie rozwijasz, to się cofasz”. Można przywołać też inne pojęcie „młodych duchem”. To wszystko dotyczy rozwoju osoby i całożyciowej edukacji.

Gdy uczymy się nieustannie, poszerzamy swą świadomość o sobie i świecie, a tym samym wzajemnych zależnościach. Dotyczy to szczególnie zdrowia i dobrostanu. Nie wystarczy chodzenie do lekarza i łykanie pastylek, bo to już terapia, która nie zawsze przynosi pozytywne skutki. Najoptymalniejszym jest budowanie zdrowia od podstaw, a więc nieustanna samoświadomość o tym, co można zrobić, aby żyć zdrowiej i radośniej, niezależnie od wieku.

UE od kilku lat wprowadza ideę budowania partnerstwa dla zdrowia. Dotyczy to chociażby programu European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, czy Active and Assisted Living Programme. Wyjątkową szansę daje obecnie Horizon 2020 I koordynowanie wielu inicjatyw. Jest on spójny z wcześniejszymi programami Zdrowie dla wszystkich na rok 2000 czy jeszcze wcześniej Programy Działania Wspólnoty w dziedzinie promocji zdrowia (1996-2000), zapraszając wszystkich do aktywności w wielu sferach wspierania zdrowia.

Instytut Psychosyntezy, jako unikalna placówka bazująca na psychosyntezie, rozpoczęła proces integrowania środowiska dla budowania partnerstwa dla zdrowia i dobrostanu. Dotyczy to wszystkich działań, metod, instytucji, których celem jest promocja zdrowia. Program podzielony jest na sektory i dotyczy różnych grup wiekowych. Część z tych programów została opublikowana na stronie EU mego autorstwa Open Education 2030

Ze względu na swe unikalne metody integracyjne, uświadamia zasady łączenia puzzli w jedną całość.