Wellness system jako tworzenie przyjaznej przestrzeni

Wielu ludzi obecnie ma dość zgiełku, natłoku, wszechobecnej informacji zalewającej zmysły oraz nachalnej reklamy. Nie godzi się też na wpływanie na ich osobiste wybory, przekazywane przez media. Poszukują oni przestrzeni dla własnych wyborów i zaspokajania potrzeb, także produktów i usług, które odpowiadają odmiennym potrzebom niż przeciętne. W przestrzeni społecznej powstają przemysły kreatywne i innowacyjne przedsięwzięcia. Liczyć się zaczyna różnorodność rozwiązań i wielość potrzeb, a nie sztampowość, monotematyczność.

Umysł ludzi jest nieograniczony w rozwoju i tworzeniu. Jest kreatywny, gdy wesprzemy go od najmłodszego wieku, poprzez miłość i właściwie rozumianą troskę, a nie zawłaszczającą dziecko, ograniczającą jego unikalność. Dzięki takiemu podejściu wychowuje się nieprzeciętne dzieci, dając im wsparcie i narzędzia do kreowania siebie i pobudzania jego przedsiębiorczości. W tym zawarte jest wspieranie jego talentów, jak również zrozumienie harmonijnego (zrównoważonego rozwoju, opartego o równoważenie wszystkich sfer jego funkcjonowania dla uaktywnienia wszystkich psychodynamicznych struktur w nim zawartych. Podobnie rodzice sami rozwijają się nieustannie (dzięki również stosownej edukacji, wspierającej rozwój (do jego zrównoważenia) i są w stanie zrozumieć potrzeby rozwojowe i wesprzeć je także przez stosowny ruch, właściwe odżywianie (żywienie, a nie karmienie) i są w stanie wesprzeć zawarty w sobie i dziecku potencjał. To wszystko tworzy dobrostan (wellness, wellbeing) od najmłodszego wieku, uruchamiając wewnętrzną harmonię, a to daje ujawnianie talentów, pasji, i potrzebę dostosowania do tego właściwego kształcenia, a to w efekcie daje samospełnianie się osoby w życiu swoim i innych.