WELLNESS FIRMY

Każda firma potrzebuje wewnętrznej harmonii. Dotyczy to zarówno strategii, ludzi, planów, jak i wizji. Strategia nie może być oderwana zarówno od ludzi jak i wizji. Nie można bowiem budować czegoś, co nie jest oparte na konkretnych podstawach. To ludzie, ich talenty, jak i zaangażowanie są niezbędni do tego, aby strategia firmy była spójna z tym, co wnoszą pracownicy. Ona musi być nieustannie omawiana z personelem, podobnie jak ma być zintegrowana z ich indywidualną misją.

Budowanie na ludziach, którzy nie odkryli swojej misji i stąd nie są jej dedykowani, nie jest spójne także z wzmacnianiem misji organizacji. Jest to jak budowanie domu ze zmurszałych cegieł lub nie pasujących wymiarami do pozostałych. Wyuczony zawód, który jest niespójny z predyspozycjami osoby (jego misją) nie pozwoli zbudować harmonijnej strategii ani wizji firmy. 

Z tego też powodu jest niezbędna praca z każdą osobą nad odkryciem własnej misji (powołania), aby na tym móc stworzyć spójną misję firmy. To jest jak budowanie puzzli. Nie można ich połączyć byle jak, gdyż nie będą one prezentowały założonego wstępnie obrazu, który mają stworzyć. Każdy element ma idealnie pasować do kolejnego i następnego. Wtedy dopiero zaczyna wyłaniać się cały obraz tego, co możemy zbudować z odpowiadających sobie elementów.

Dlatego też zadaniem każdego lidera firmy wspomaganie swych pracowników poprzez dedykowane im szkolenie dla uświadomienia im indywidualnej misji, która ma byc fragmentem misji firmy. Tylko bowiem ona może zacząć tworzyć spójną misję firmy, zbudowaną z odpowiednich do tego celu pracowników. 

Pracownik, który nie jest zainteresowany odkryciem swej misji i połączeniem jej z misją firmy nie rokuje powiodzenia ani sobie, ani tym bardziej firmie. Lider, który nie ma świadomości tej wyjątkowo ważnej zasady, może liczyć na upadek swego planu w krótkiej lub dłuższej perspektywie. Może on też w krótkim czasie stracić swego pracownika, w którego zainwestował, a tym samym poniesie stratę z tego powodu, nie mówiąć już o odłożeniu w czasie realizacji misji firmy. Psychosynteza jest tu więc zasadniczym elementem synergii i syntezy - w znaczeniu integracji pracownika z firmą