Well Being firmy

Dobrostan firmy buduje się poprzez systematyczne i codzienne działania dla dobrostanu pracowników i budowania zdrowych zespołów. Jest on bowiem wypadkową zaangażowania (pasji) osób, które tworzą firmę, a nie tylko ich emocjonalnego zaangażowania w finansowy dobrostan, bo to jest zaledwie jego cząstka. Jest też też wypadkową wizji poszczególnych osób, tworzących całość firmy.

Dobrostan (Wellness) firmy buduje się codzienną pracą, poprzez pozytywne uświadamianie pracownikom ich wkładu w budowanie swojej części dla całości. Jest zakładaniem planów dotyczących osiągnięć każdej osoby, będącej jednocześnie częścią jedności firmy.

Dobrostan firmy jest więc prognozowalny i wykonalny, ale tylko wtedy, gdy włączy się w niego pracownik jak i świadomy lider. Świadomość bowiem siebie, będącą częścią całości (firmy) jest fundamentem, na którym zbudowac można całe przedsięwzięcie, nie wiadomo jak rozległe i ambitne. Ono jest bowiem żywe, żywotne, dotyczące wszystkich dziedzin życia, zarówno pojedynczego człowieka jak i firmy, która dzięki pracownikom staje sie żywym bytem, ze wszystkimi swymi poziomami: fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym - czyli sensu i celu. A to jest właśnie o misji - wspólnej misji