Tworzenie cywilizacyjnej zmiany w kulturze

Kryzysy w różnych dziedzinach życia wymuszają nowe spojrzenie także na ekonomię w społecznej skali. Rodzi się bowiem oddolny ruch prosumencki, oparty na coraz bardziej dogłębnym artykułowaniu swych potrzeb indywidualnych oraz potrzebę dzielenia się tym poprzez różne media, w tym społecznościowe. Nowe technologie wypromowały inne środki wyrażania siebie, a w miarę coraz większego oddalania od ludzi, będących w najbliższym otoczeniu, w pędzie życia i braku czasu, narasta coraz silniejsza potrzeba wewnętrzna z jednej strony odreagowania, a z drugiej bycia we wspólnocie, nawet gdy jest ona tylko wirtualna.
Dlatego też ujawniająca się coraz silniej zmiana cywilizacyjna objawia się poprzez inny środek wyrażania swych potrzeb – do anonimowego często odbiorcy, lub po prostu w wirtualną przestrzeń, która może przyjąć wszystkie emocje, szczególnie frustracje, odreagowanie, krzyk o… jak i radości, ekscytację, którą chce się dzielić z innymi, a tych można spotkać w wirtualnej przestrzeni.