Syntegrator - budowanie partnerstwa dla dobrostanu i zdrowia

Budowanie Sieci Partnerstwa na rzecz dobrostanu i zdrowia jest szeroką wizją tworzenia zintegrowanego Systemu edukacji dla zdrowia (w systemie całożyciowej edukacji), metodologii, Sieci wzorcowych Centrów Promocji Zdrowia /Wellness oraz promowania technologii sprzyjających dobrostanowi i zdrowiu. Jest alternatywą dla systemu opieki zdrowotnej - zajmującej sie chorobami.

Tym samym jest równoznaczny ze wspieraniem zdrowia indywidualnego - sportu i rekreacji, pracy, odnowy, realizowania pasji i nowej jakości życia i in. i społecznego: rodziny, miejsc nauki, pracy wspólnej i wypoczynku, społeczności oraz otaczającego środowiska, prowadząc do rewitalizacji systemów na poziomie świata, dla odwrócenia skutków zmiany klimatu, i wzięcia odpowiedzialności za swe działania.