Projekt Wspierania Przedsiębiorczości dla Kreatorów zmiany

Moje marzenie - BUDOWANIA PARTNERSTWA DLA DOBROSTANU I NOWEJ JAKOŚCI ŻYCIA jest jak zaproszenie do wspólnego tańca. Nie obejmuje bowiem tylko mego biznesu, lecz zaprasza innych do współuczestnictwa, a przede wszystkim współtworzenia. Pozwala innym na realizację ich marzenia, ale w połączeniu z marzeniami kolejnych Innowatorów, Kreatorów zmiany. Trzeba to tylko zobaczyć w wyobraźni – i dołączyć do tańca.

Wszyscy zapewne chcą spełnić swe marzenia, widzieć je spełnione. One mają służyć ludziom, dawać im radość życia. Mają przynosić zdrowie, dobrostan, nową jakość życia dla rodzin i społeczności, ale także nową jakość edukacji dla dzieci i młodzieży, prowadzącą do zdrowia i realizowania siebie w życiu, swoich talentów i pasji.

O tym jest moje marzenie: o łączeniu pasji, pomysłów, inicjatyw, innowacji, firm oraz technologii wzmacniających szeroko rozumiane zdrowie, także łączenie systemu edukacji, promocji zdrowia, profilaktyki i terapii w jeden spójny system.

Do tego trzeba innowatorów zintegrowanego myślenia, ale także tych, którzy potrafią to wyrazić w nowych społecznych środkach wyrazu (filmy, video, www) i technologiach (it), aby zbudować system przekazu tego szerokim gremiom, jak i tych, którzy uczą indywidualne osoby i grupy – jak to robić. Potrzeba także managerów, co-leaderów, którzy budując indywidualny moduł, będą w stanie widzieć szerzej nie tylko zdrowie, dobrostan, otoczenie, środowisko, ale także otoczenie biznesu, sprzyjające dobrostanowi na poziomie indywidualnym, rodziny, społeczności i świata.

Można to zacząć budować od poziomu lokalnego aż do globalnego. Wielu jest już ludzi gotowych do tego na świecie. Nadszedł czas, aby zacząć to łączyć od poziomu lokalnego.

Zapraszam nie tylko tych, którzy już działają w swej dziedzinie, ale także tych, którzy są na etapie seed czy start-up. Zapraszam również tych, którzy są zorientowani w zdobywaniu środków na realizację, a przede wszystkim inwestorów, mających wolne środki, niemniej chcących samemu włączyć się w budowanie Nowej Jakości Życia, cywilizacyjnej zmiany, wprowadzającej dbałość o siebie-bliskich-społeczność-otoczenie (środowisko) – świat. Tu jest także miejsce dla samorządów, organizacji pozarządowych, fundacji i wielu innych innowacyjnych rozwiązań.

Kto jest ZA jakością życia i zdrowia dla siebie, innych ludzi i świata – jest z NAMI!

Mam marzenie budowania nowej jakości życia od poziomu lokalnego, a PWP może stać się znaczącym katalizatorem w tym i nowym roku, żywotnym ogniwem do jego implementacji.

Opisałam to już w książce, KREATORZY ZMIANY. kilkunastu artykułach, podobnie jak na jednej z mych stron internetowych. Teraz wprowadzam to marzenie tutaj pod rozwagę dla tych, co są gotowi tworzyć, budować nowe, innowacyjne podejście do dobrostanu, zdrowia, edukacji, systemu wspierania zdrowia, ekologii, jakości życia.