NOWE TRENDY

Sprzedaż i marketing w starym stylu przeżywa stopniowy kryzys.. Ludzie coraz mniej chcą kupować to, co jest im oferowane nachalnie przez sprzedawców ulicznych czy przez telefon. Coraz tez mniej decydują się na produkty i usługi, zaspokajające masowe potrzeby, a ukierunkowują się na indywidualne potrzeby, nie tylko w dobrach codziennego użytku indywidualnego, ale także dotyczących rodziny. Zaczynają też odczuwać skutki zmiany klimatu i wpływ tego na własny stan zdrowia i samopoczucie (dobrostan, wellness). Sąd też pragną mieć wpływ na jakość środowiska, w którym żyją.

Zmieniają się więc potrzeby ludzkie jako całości na rzecz potrzeb indywidualnych. Jest to więc wyzwanie dla powstającego biznesu, także dla już istniejącego, który wymaga transformacji, nieustannej adaptacji do zmian i kreatywnych, innowacyjnych rozwiązań. Tworzy się bowiem nowa kultura życia i współżycia, oparta na powrocie do siebie (edukacja o sobie, własnej naturze, mechanizmach autoregulacyjnych i możliwości ich regenerowania i rewitalizacji, także anti-aging, odkrywania swoich talentów, kreatywności). Dotyczy to także pełnego rozwoju dzieci i młodzieży, włączającego wszystkie funkcje psychologiczne, nie tylko pamięciowego wkuwania (jak do tej pory w szkołach), ale także funkcje prawej półkuli, prowadzącej do budowania harmonijnej, zintegrowanej osobowości.

Dotyczy to także zaspokajania potrzeb pojedynczych rodzin, jak i możliwości dzielenia się nimi z innymi rodzinami o podobnych zainteresowaniach, niemniej różnych potrzebach.

Chcąc funkcjonować efektywniej w swym biznesie, trzeba otworzyć się na te wielorakie potrzeby, podobnie jak na współprace i przepływ klientów pomiędzy poszczególnymi branżami. Zadowoleni klienci otrzymujący w jednym miejscu nie tylko konkretna usługę, ale także doradztwo (porady, konsultacje) bardziej kompleksowego podejścia do zaspokajania tych wielorakich potrzeb, nie tylko polecą innych, ale powrócą z członkami rodziny i znajomymi, aby dzielić się wspólnie swymi doświadczeniami, także artykułując te potrzeby i współtworząc pomysły na ich rozwiązanie. O tym właśnie jest podejście psychosyntezy i budowanie systemu Wellness.