LIDERZY JUTRA. Nowa przedsiębiorczość w trakcie cywilizacyjnej zmiany

Już pod koniec lutego 2015 roku ukaże się kolejna książka
Ewy Danuty Białek p.t. LIDERZY „JUTRA”. Nowa przedsiębiorczość w trakcie cywilizacyjnej zmiany.

Książka jest kontynuacją rozpoczętego już przez Autorkę wątku tworzenia cywilizacyjnej zmiany w Jej poprzedniej publikacji p.t. KREATORZY ZMIANY. Budowanie społecznej synergii dla nowej jakości życia w świecie.

Autorka dzieli się nie tylko uogólnionymi kwestiami, dotyczącymi stanu świata i konieczności jego naprawy, jak i konkretnym rozwiązaniem. Włącza także osobiste wątki swojej drogi, jak i osób i miejsc, które pokazały jej wielość podejść, jak i niezbędność przemiany człowieka, artykułowane przez autorytety, które spotykała osobiście na swej drodze na przestrzeni lat. To wszystko już się dzieje na świecie, a więc jesteśmy w trakcie cywilizacyjnej zmiany.

Żyjemy w czasach ogromnych zagrożeń dla ludzkości i świata, z którymi jesteśmy konfrontowani na co dzień. Dotyczy to w szczególności zatrucia środowiska czy zmian klimatycznych i tego konsekwencji w sytuacji zdrowotnej człowieka, jak i wielości kryzysów w różnych sferach życia. Stwarza to wielkie wyzwania dla wielu dziedzin życia, w tym przedsiębiorczości, która musi adaptować swoje cele osiągania zysków do w/w wyzwań.. Dotyczy to zarówno skali lokalnej, jak i globalnej. Wymaga to przewartościowania priorytetów na ochronę środowiska i Ziemi, także „jakości” człowieka i stwarzania biznesu, włączającego ludzkie wartości dla poszanowania życia na Ziemi. Pozwolą one przywrócić harmonię zarówno w sobie jak i w świecie.

Książka nie pozostawia złudzeń co do sytuacji, jaką spowodował człowiek na przestrzeni wielu lat. Niemniej daje nadzieję na przyszłość, jeśli podejmiemy wyzwanie już teraz, budując biznes, ale przede wszystkim przygotowując lidera „jutra”.

Książka jest apelem dla liderów jutra, którzy znajdując własną prawdę, mogą także zobaczyć nabrzmiałe problemy świata, wychodząc im naprzeciw i są zdolni w kreatywny sposób tworzyć rozwiązania, których świat potrzebuje i czeka na nie.

Jest tworzeniem „świadomych ludzi”, budujących „świadome organizacje” i kulturę. Jest o prawdziwych liderach „jutra”, wskazujących drogę do tego, co nadchodzi.

Obyśmy obudzili się na czas, tworząc lepsze jutro już od dzisiaj!