Jak budować system partnerski?

Istnieje wiele sfer dobrostanu, opisanych we wcześniejszych postach. Każda z firm używająca miana Welnness zajmuje się pewnym ich elementem, ponieważ nie jest w stanie ogarnąć wszystkich sfer. Życie jest bowiem bardzo różnorodne, a każdy człowiek ma inne potrzeby dotyczące dobrostanu i zdrowia.

Z tego też powodu partnerstwo dotyczy wszystkich przestrzeni życia i wspierania dobrostanu, zarówno indywidualnej osoby, jak i jej najbliższego otoczenia. Pozwala na znajdowanie, odkrywanie i wychodzenie naprzeciw różnorodnych potrzeb każdego, stwarzania coraz szerszej oferty budowania dobrostanu, wykraczającego poza indywidualne potrzeby, w sferę środowiska, podnosząc zarówno świadomość osobową jak i ekologiczną – dla odkrywania współzależności siebie i otoczenia. Integrowanie wszystkich przestrzeni jest więc sztuką i wymaga specjalnych sposobów dla osiągnięcia syntezy i synergii dla harmonii