Innowacje w zdrowiu – integralne podejście.

Implikacje dla całożyciowej edukacji i prewencji chorób

Nasze wzorce zachowań i przekonania są bazą dla pojawiających się dysfunkcji w organizmie. Podobnie dzieje się z tym, czym się odżywiamy i w jaki sposób wzmacniamy poprzez ruch pracę ciała na wielu poziomach. Mówiąc o odżywianiu mam na uwadze nie tylko pokarm, ale także myśli i emocje – a więc to, czym odżywiamy psychikę, a w konsekwencji budujemy ciało.

Promocja zdrowia – a więc uczenie o zdrowiu i wspieranie zdrowia we wszelkich sferach jest istotne dla zdrowego życia. Budowanie partnerstwa dla zdrowia i dobrostanu jest podstawowym krokiem dla zintegrowania w jednym miejscu wszelkich inicjatyw sprzyjających dobrostanowi od najmłodszego wieki, poprzez kolejne lata życia aż do procesu zdrowego starzenia się. Jest to wspieranie całego cyklu zycia.